Aktualności

szachownica
STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE  W 2018 r.

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE W 2018 r.

Gmina
/
20 listopada 2018r.
/

Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów, statystyczne badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl kliknij aby powiększyć…

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina
/
16 listopada 2018r.
/

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji WÓJT GMINY ZAGRODNO ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na […]

OGŁOSZENIE – I SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

OGŁOSZENIE – I SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

Gmina
/
15 listopada 2018r.
/

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że 23 listopada 2018r. o godz. 09:00 w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie odbędzie się I Sesja Rady Gminy.   Obrady sesji będą transmitowane na żywo na kanale Gminy Zagrodno       Załącznik (Postanowienie Komisarza Wyborczego oraz porządek obrad): Zagrodno.pdf

ĆWICZENIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

ĆWICZENIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Gmina
/
13 listopada 2018r.
/

Wójt Gminy Zagrodno informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy16 listopada br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.             W czasie ćwiczeń sprawdzony zostanie akustyczny system wczesnego ostrzegania ludności poprzez uruchomienie syren alarmowych emitując następujące sygnały: –„ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, –„odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ZAGRODNO

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ZAGRODNO

Gmina
/
07 listopada 2018r.
/