Aktualności

szachownica
BEZPŁATNY PRZEWÓZ OSÓB NA TERENIE GMINY ZAGRODNO

BEZPŁATNY PRZEWÓZ OSÓB NA TERENIE GMINY ZAGRODNO

Gmina
/
15 lutego 2019r.
/

Drodzy mieszkańcy, aby ułatwić Państwu dojazd do miejscowości Zagrodno w celu załatwienia spraw urzędowych decyzją Wójta Gminy uruchomiony zostanie bezpłatny przewóz osób z miejscowości położonych na terenie Gminy do Zagrodna (plac przed sklepem SAM) i z powrotem. Dowóz osób będzie realizowany od 18.02.2019 w każdy dzień tygodnia według poniższego harmonogramu. Bus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i posiada 8 miejsc siedzących.

EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU 2019

EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU 2019

Gmina
/
14 lutego 2019r.
/

Szanowni Państwo, Drzewo, będące wizytówką naszego Miasta, startuje w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2019. Ze względu na specyficzny kształt, nazwane zostało Klęczącym Drzewem. Klon stał się swoistą atrakcją turystyczną, popularnym obiektem dla fotografów, a także częstym tematem dzieł plastycznych lokalnych artystów oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Klęczące Drzewo reprezentuje Polskę w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2019. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na temat głosowania przeprowadzanego na stronie https://www.treeoftheyear.org/Poland lub też plakatu promującego […]

SCALENIE I WYMIANA GRUNTÓW

SCALENIE I WYMIANA GRUNTÓW

Gmina
/
12 lutego 2019r.
/

 W związku z otrzymanym pismem Starosty Powiatu Złotoryjskiego Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na terenie Gminy Zagrodno istnieje możliwość przeprowadzenia procedury scalenia i wymiany gruntów. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych realizując prace scaleniowe i wymienne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 908). Głównym celem scalenia jest poprawa warunków […]

KACZAWSKA INICJATYWA – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

KACZAWSKA INICJATYWA – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Gmina
/
11 lutego 2019r.
/

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt zawiera 14 wydarzeń na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Pierwsze z czternastu wydarzeń – spotkanie wprowadzajaco – warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 26.02.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 […]

UTYLIZACJA OPON ROLNICZYCH

UTYLIZACJA OPON ROLNICZYCH

Gmina
/
11 lutego 2019r.
/

Urząd Gminy Zagrodno informuje, że opony rolnicze należy oddawać w punktach świadczących wymianę opon. Opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm które przerabiają je na granulat lub do zakładów które wykorzystują opony jako paliwo. Niestety ze względu na swoje gabaryty najczęściej odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie lub zakupie. Poniżej podajemy adresy firm przyjmujących opony rolnicze: […]