Aktualności

szachownica
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLNY NA 2019 ROK

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLNY NA 2019 ROK

Gmina
/
18 października 2018r.
/

Załącznik: ANKIETA

OGŁOSZENIE – XLIV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

OGŁOSZENIE – XLIV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

Gmina
/
12 października 2018r.
/

                  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że 19 października 2018r. o godz. 08:00 w świetlicy na osiedlu w Zagrodnie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy. Załącznik: Sesja XLIV

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE WFOŚiGW W OLSZANICY

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE WFOŚiGW W OLSZANICY

Gmina
/
05 października 2018r.
/

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 07.10.2018 r. o godz. 18,oo w Świetlicy Wiejskiej w Olszanicy odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu w ramach programu CZYSTE POWIETRZE na które serdecznie zapraszamy, więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

BONY NA INNOWACYJNE USŁUGI BADAWCZO ROZWOJOWE MSP

BONY NA INNOWACYJNE USŁUGI BADAWCZO ROZWOJOWE MSP

Gmina
/
05 października 2018r.
/

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. – Partner projektu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” Termin […]

50,60 – LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

50,60 – LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Gmina
/
02 października 2018r.
/