Gmina
szachownica

DOTACJE NA ZWALCZANIE EMISJI KOMINOWEJ

07 listopada 2018r.

   

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

    Środki unijne na zwalczanie emisji kominowej w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej dla obszarów ZIT AJ; ZIT WroF;  OSI (Zachodni Obszar Interwencji  (ZOI);Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji    (LGOI);

Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB); Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW); Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD);

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie

z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie udzielnie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi  GRANTODAWCAMI:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

GRANTOBIORCAMI  mogą być osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych;

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Proszę o wysyłanie pytań na skrzynkę info.dip@umwd.pl pomoże to uniknąć kłopotu z odpowiedzią w przypadku mojej nieobecności. Ciągłość pytania będzie wynikała ze ścieżki wskazanej w Państwa mailu.

Zapraszamy do zapisania się do naszego Newslettera. Należy wpisać swój adres e-mail na stronie http://www.dip.dolnyslask.pl/newsletter.html

 

Z wyrazami szacunku

Maria Jańska-Granek

Dział Informacji i Promocji

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 1. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław

tel. (71) 77 65 814;  (71) 77 65 813

info.dip@umwd.pl

www.dip.dolnyslask.pl

 

Informacje podane przez Dział Informacji i Promocji nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Dział Informacji i Promocji  ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

załącznik:

konkurs 3.3.e_ zwalczanie emisji kominowej

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ