^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Ogłoszenie

Wójt  Gminy  Zagrodno informuje, że w  dniach  01 – 02 kwietnia  2014 r. przeprowadzona będzie kolejna  bezpłatna  zbiórka  elektrośmieci  na  terenie  Naszej  Gminy.

Zużyty  sprzęt  można  dostarczyć do następujących  miejsc w  poszczególnych  sołectwach :

-  Olszanica,    Sołtys  wsi

-  Zagrodno,  na  terenie  Zakładu  Usług  Komunalnych

-  Modlikowice, Świetlica  Wiejska

- Jadwisin,   Świetlica  Wiejska

- Zagrodno    Osiedle,  Świetlica   

- Grodziec,  Sołtys  wsi

- Uniejowice,    Sołtys  wsi 

- Radziechów,  Remiza  OSP

-Brochocin,    Oczyszczalnia ścieków

-Łukaszów,  Radna Gminy 

-Wojciechów  18

 Jednocześnie  informuję, że zbiórce   podlega zużyty  sprzęt wyłącznie kompletny. 

 

Osobą  do  kontaktów  w  sprawie  zbiórki jest  insp. ds. ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23 tel. 76 8773 396 wew. 109

 

Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  do  wzięcia  udziału  w  zbiórce.                                                                                             

  Wójt  Gminy   Zagrodno

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES