^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

POPZ logotypy mini

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie informuje mieszkańców Gminy Zagrodno, że 24 sierpnia 2017r. zostało podpisane Porozumienie
o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pod nazwą:
Bezpłatna dystrybucja żywności, owoców lub warzyw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ) FEAD podprogram 2017 i Embargo dla najuboższych mieszkańców Gminy Zagrodno, kwalifikowanych wg kryterium dochodowego 200% i kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie do wsparcia bezpłatnego przez uprawnioną organizację pożytku publicznego tj. Europejską Fundację Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” z siedzibą w Jeleniej Górze.

   W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa od października 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Zagrodnie Nr 165 będzie wydawana żywność dla mieszkańców Gminy Zagrodno, którzy posiadają skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zagrodnie.

    Osoby zainteresowane zamieszkujące na terenie Gminy Zagrodno prosimy
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagrodnie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 w celu ustalenia uprawnień
do tej formy pomocy i wypełnienia skierowania (prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego).

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES