^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

logo

   Szanowni Państwo, Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych zmieniła dotychczasowy zakres właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych. Zgodnie z ww. uchwałą dla powiatów jaworskiego i złotoryjskiego właściwym terytorialne jest Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I, niemniej do dnia powołania tego komisarza wyborczego właściwym dla Państwa jednostek pozostaje nadal Komisarz Wyborczy w Legnicy (§ 17 ww. uchwały).

   Organizacja naboru na urzędników wyborczych i związane z nim działania dyrektorów delegatur KBW są jednak wykonywane na obszarze właściwości delegatury wynikającej z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. Kandydaci na urzędników wyborczych w Państwa gminach będą więc składać swoje zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

   Mając na uwadze powyższe w załączeniu uprzejmie przesyłam:

 1. Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 2. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 3. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są pod adresem:  

www.kbw.gov.pl

 

Z poważaniem

Agata Rycyk

Dyrektor Delegatury KBW w Jeleniej Górze

tel. 757678849

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES