NOWY SPRZĘT DLA OSP Z GMINY ZAGRODNO
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Torba PSPR1 Florian 7m

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Wójt Gminy Pan Tadeusz Szklarz w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Walentego Luszniewskiego przekazał na ręce przedstawicieli OSP defibrylatory oraz Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R1 i tak:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brochocinie otrzymała zestaw PSP R

- Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowie otrzymała zestaw PSP R1,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanicy otrzymała defibrylator,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zagrodnie otrzymała 2 zestawy PSP R1 oraz defibrylator.

   Otrzymany sprzęt pozwoli jednostkom na skuteczniejsze działanie w ratowaniu życia i zdrowia poprzez niesienie pomocy, a w szczególności zwiększy zakres możliwości podejmowanych działań ratowniczych. Doposażenie jednostek OSP w powyższy sprzęt przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES