Gmina
szachownica

KOMUNIKAT

03 lipca 2019r.


Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, iż na podstawie art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Naliczenie opłat następuje na podstawie złożonej deklaracji lub wydanej przez wójta decyzji (art. 6m cyt. ustawy). W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty (art. 6m ust. 2a cyt. ustawy). 

Wpłat dokonuje się bez wezwaniaza kolejne miesiące, do czasu korekty deklaracji, wydania nowej decyzji lub zmiany stawki opłat.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ