Gmina
szachownica

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZAGRODNO

14 marca 2019r.

Wójt Gminy Zagrodno informuje, że decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2019 rok, z uwagi na zmianę oprogramowania,  są w trakcie przygotowywania. Nie otrzymanie decyzji przed terminem I raty, tj. 15.03.2019 r. nie skutkuje dla Państwa dodatkowym zobowiązaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. 2018, poz. 800 ze zm./), a termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 41 § 1 ww. ustawy).

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ