Gmina
szachownica

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

16 listopada 2018r.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

WÓJT GMINY ZAGRODNO

ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji .

Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej

www.zagrodno.eu  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie

w terminie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2019.

Wójt Gminy

Tadeusz Szklarz

 

Załączniki:

Uchwała.Projekt_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi

Formularz Uwag

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ