Gmina
szachownica

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Zagrodno!

22 października 2019r.

Zamek Grodziec a w nim uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zamek gościł w swych progach zacnych gości:
Panią Radną Sejmiku Dolnośląskiego doktor Jadwigę Szeląg
Pana Starostę Powiatu Złotoryjskiego Wiesława Świerczyńskiego
Pana Wicestarostę Powiatu Złotoryjskiego Rafała Miarę
Radnych oraz sołtysów Gminy Zagrodno
oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie na czele z Panią dyrektor Małgorzatą Szewczyk.
Uroczystość rozpoczęła się od inauguracyjnej mowy Karolina Bardowska – Wójt Gminy Zagrodno j, która przypomniała, że święto polskiej oświaty – Dzień Edukacji Narodowej – upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
🌺 Pani Wójt zauważyła, że praca nauczycieli i wychowawców ma tak naprawdę jeden cel: ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych.
Wójt stwierdziła, że czasy dzisiejsze wymagają tego, by współczesna szkoła budowała trwałe i silne podstawy, dzięki którym młody człowiek będzie w stanie odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości pełnej medialnego zgiełku, chaosu, czy polifonii rozmaitych, często sprzecznych idei. Szkoła powinna być bastionem prawdziwych wartości, które nadają sens kulturze oraz ludzkiemu życiu. Musi ona wpajać uczniom wielkie idee takie jak: Ojczyzna, wolność, miłość czy mądrość. To nauczyciele odgrywają rolę autorytetów i mistrzów kształtujących postawy młodego pokolenia, pokazujących, jak żyć w dzisiejszym świecie, który wydaje się wrogi wobec wartości, o których często mówi się, że są „niemodne” i „niedzisiejsze”. Świadczy to o szczególnym posłannictwie oraz roli społecznej tych, którzy te wartości urzeczywistniają swoją codzienną pracą.

W dalszej części swego wystąpienia Pani Wójt zaakcentowała, że w historii naszego kraju nauczyciele zajmowali i wciąż zajmują ważne miejsce. To ich autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki nim uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o kierunku dalszej nauki i planują dorosłe życie. Tym samym nauczyciele stają się współodpowiedzialni za przyszłość swoich uczniów, rozwój lokalnego społeczeństwa, a w konsekwencji całego kraju.
W kolejnej części spotkania głos zabrał Starosta Powiatu Złotoryjskiego – Pan Wiesław Świerczyński. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Podziękował za zaangażowanie w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Dodał, że we współczesnym świecie autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież, a nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym.

🌺Wreszcie nadszedł czas na uroczyste uhonorowanie nauczycieli Nagrodą Wójta Gminy Zagrodno. To zaszczytne wyróżnienie przyznano 10 nauczycielom za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i pozaszkolnej.Oto lista nagrodzonych:
1. Dorota Pląskowska-Grodzki
2. Jadwiga Rojecka-Bałut
3.Danuta Wyciślak
4.Beata Gorączka
5.Joanna Małysz
6.Bożena Sienkiewicz
7.Maria Pyra
8.Barbara Marciniak
9.Michał Hołownia
10. Robert Kiełbasa

Część oficjalną Dnia Edukacji Narodowej zamknęło przemówienie Pani Bożeny Sienkiewicz zastępcy dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wszystkim nauczycielom życzyła, by w codziennej pracy towarzyszyła im życzliwość, uznanie i osobista satysfakcja, wynikająca z dokonań i podejmowanych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Podkreśliła, że praca nauczyciela jest trudna i niezwykle odpowiedzialna. Wyraziła przekonanie, że pedagogom – jako ludziom z pasją – nigdy nie zabraknie wytrwałości i cierpliwości, podkreślając jednocześnie, że to oni mają realny wpływ na kształtowanie postaw młodych Polaków.
W podziękowaniu za pracę na rzecz polskiej oświaty wszystkim zaproszonym gościom wręczone zostały słodkie upominki.
Niespodzianką dla gości był PROFESJONALNY ILUZJONISTA – MAGICZNE POKAZY ILUZJI – Marcin Gogołowicz. Uczestnik programu MAM TALENT. Pokaz odbył się w podniosłej atmosferze, zebrał bardzo pochlebne recenzje, czego wyrazem były gromkie brawa. Całość dopełniała zamkowa dekoracja, kryjąca w sobie wiele tajemnic. W programie na zakończenie przeszliśmy przez zamkowe zakamarki poznając piękno tego miejsca.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej Anno Domini 2019 przeszły do historii. Zgromadziły w Grodźcu rzesze ludzi dobrej woli, którym leży na sercu wysoka jakość kształcenia w polskiej szkole, zwłaszcza w czasach nowych i trudnych wyzwań. Spotkanie w gronie pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, odpowiedzialnych za losy szkolnictwa, sprzyjało wymianie poglądów, skłoniło do refleksji pedagogicznej, podsumowało wspaniałe dokonania nauczycieli na niwie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ