Gmina
szachownica

Oferta realizacji zadania publicznego.

24 października 2019r.

W dniu 23.10.2019 r. do Urzędu Gminy Zagrodno wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem ” Założenie drużyny Seniorów w klasie B” złożona przez Klub Sportowy ” Olimpia” Olszanica. Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu uwag , organ wykonawczy samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Oferta została zamieszczona :
– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno,
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno,
– na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ