Gmina
szachownica

OGŁOSZENIE G.O.P.S. W ZAGRODNIE

29 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie dot. składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium socjalne) należy składać od dnia 01 września 2018r. do dnia
10 września 2018r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,- złotych na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288,- złotych z ha przeliczeniowego.  Przy wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2018r.

Stypendium socjalne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur lub rachunków od dnia 01 lipca 2018r. wystawionych na wnioskodawcę za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Druki Wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 do pobrania w GOPS Zagrodno, pok. Nr 9.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium socjalnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie; 59-516 Zagrodno 52; tel. 76 877 33 98  w. 14.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ