PETYCJE

Petycje wniesione do Wójta Gminy Zagrodno / Rady Gminy Zagrodno w trybie przewidzianym

ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 r., poz. 1195)

Lp.

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma

Stan rozpatrzenia petycji

1.

14.09.2015 r.

Wójt Gminy Zagrodno

Mariusz Łesiuk

Wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu Gminy Zagrodno pozycji budżetowych.

Petycja

1. Petycja przekazana Radnym przez Biuro Rady, odczytana na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 05.11.2015 r.

2. W dniu 14.12.2015 r. udzielono odpowiedzi dla Podmiotu wnoszącego petycję.

2

22.02.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt sp. z o. o

w przedmiocie konieczności analizy stanu faktycznego dotyczącego wydatkowania środków publicznych – w obszarze szkoleń Kadry Urzędniczej

Petycja

22.02.2016 i została przekazana do załatwienia pracownikowi
merytorycznemUrząd Gminy Zagrodno odpowiadając na petycję, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu22 lutego br. uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek zadekretowano do Sekretarza Gminy– Urszuli Kindler, która zajmuje się koordynacją spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracownikówUrzędu. Z poważaniem Urszula Kindler

3

18.03.2016 r

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

i

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016

Petycja

1. W dniu 18.03.2016r.  petycja została przekazana do załatwienia pracownikowi merytorycznemu.

2.W dniu 27.04.2016r. Gmina Zagrodno zgłosiła udział w konkursie „Podwórko NIVEA”

4

12.04.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o

Utworzenie przez Kierownika JSt „biblioteczki samorządowca”

Petycja

1. W dniu 26.04.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:

Urząd Gminy Zagrodno w nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 13 kwietnia 2016 r. informuje,że w urzędzie gminy prowadzona jest przez sekretarza gminy “biblioteczka samorządowca” , w którejkompletowane są pozycje książkowe dostępne dla pracowników Urzędu. Z poważaniemUrszula Kindler – sekretarz gminy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.10.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o.  Utworzenie w oficjalnej stronie Urzędu Gminy zakładki „Czystsze Powietrze”

Petycja

1. W dniu 27.10.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2016r. Urząd Gminy Zagrodno informuje, że na oficjalnej stronie internetowej Urzędu  www.zagrodno.eu  została stworzona zakładka ” Czystsze powietrze ” w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców Gminy.

6

 15.01.2017 Urząd Gminy Zagrodno Kacper Pawłowski
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego Petycja W dniu 13.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję
7 01.02.2017 Urząd Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej
 Petycja  W dniu 16.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję:
8 25.04.2017 Wójt Gminy Zagrodno Mieszkańcy Wsi Olszanica przy drodze Gminnej  nr 585 Petycja w sprawie remontu drogi  Petycja
9 07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie programu „Wzorowa Łazienka”
Petycja

10           07.09.2017            Wójt Gminy       Szulc-Efekt       Efektywność energetyczna    Petycja

11         07.09.2017         Wójt Gminy    Szulc-Efekt     „Wzorcowa łazienka”       Petycja
12         07.09.2017         Wójt Gminy    Szulc-Efekt     „Rozwój młodzieży i rodziny”       Petycja
13         25.03.2019         Wójt Gminy    Dr Bogusław J. Federa     „Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców”       Petycja
Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ