Gmina
szachownica

PŁATNOŚCI OBSZAROWE W 2019 ROKU

28 lutego 2019r.

Już od 15 lutego beneficjenci płatności bezpośrednich, analogicznie do roku poprzedniego, będą mogli składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do roku 2018. Taka forma deklaracji jest możliwa w przypadku gospodarstw w których powierzchnia gruntów ornych nie przekracza 10 ha oraz producent ubiega się o:

-jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej i płatności za zazielenienie

-płatności do powierzchni uprawy chmielu

-płatności do kóz i płatności do owiec

-płatności niezwiązanej do tytoniu

-płatności ONW

-premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej

Już od początku lutego ARiMR rozpoczęła wysyłanie wniosków spersonalizowanych wraz z załącznikami do beneficjentów płatności bezpośrednich, złożenie wersji papierowej możliwe jest wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, wnioskodawcy zobowiązani są złożyć deklarację za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która zostanie udostępniona od 15 marca br.

Najistotniejsza zmiana w stosunku do poprzedniego roku dotyczy płatności ONW i zmiany obszarów. Nie wpłynie to jednak na samą deklarację gdyż zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW, nie musi deklarować działek rolnych w odniesieniu, do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW. Stosownie do rozporządzenia MRiRW  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ONW PROW 2014-2020  (aktualnie w projekcie) obszary typu nizinnego zostaną zastąpione „obszarami typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I  oraz obszarami typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II”. Jednakże zgodnie z przepisami przejściowymi w roku 2019 do obszarów, które kwalifikowały się do płatności sprzed zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ONW PROW 2014-2020, płatność będzie przyznawana w wysokości 80% płatności, która by przysługiwała, natomiast w roku 2020 w równowartości złotych kwoty 25 euro na 1 ha.

Drugą istotną zmianą jest usunięcie z deklaracji elementu proekologicznego EFA13 (obszary zalesione w ramach PROW) oraz dodanie jako nowy element proekologiczny gruntu ugorowanego z roślinami miododajnymi.

Okres na złożenie oświadczeń o braku zmian jest stosunkowo krótki gdyż upływa 14 marca jednak w przypadku gdy producent nie zdąży złożyć oświadczenia od 15 marca do 15 maja będzie mógł standardowo zawnioskować za pomocą eWnioskuPlus.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ