Gmina
szachownica

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020

19 kwietnia 2018r.

Projekty realizowane przez Gminę Zagrodno:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Zagrodno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2018 Gmina Zagrodno realizuje inwestycję przy pomocy środków z EFRROW w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zlokalizowaną na Zamku Grodziec, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na całym jej obszarze. Przez cały rok obiekt tętni życiem i z uwagi na wzrost jego atrakcyjności oraz bezpieczeństwo odwiedzających podjęto się realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec”.

Zaprojektowano drewniane zadaszenia, które zastąpią dotychczasowe zniszczone namioty. Usytuowane zostaną na dziedzińcu zamku, w miejscu tymczasowych zadaszeń. Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Zagrodno.

Wartość projektu: 60 132,00 zł.

Wartość dofinansowania: 38 261,00 zł.

 

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ