Gmina
szachownica

Radni blokują rozwój Gminy!

02 lipca 2019r.

Radni zablokowali wszystkie inwestycje w gminie !

Na sesji w dniu 28.06.2019 roku radni Gminy Zagrodno mieli procedować nad udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy Zagrodno Karolina Bardowska – Wójt Gminy Zagrodno.O ile absolutorium zostało udzielone, tak wotum zaufania, zaznaczmy za dokonania poprzedniego Wójta i rady w poprzedniej kadencji stanowiącej trzon obecnej rady nie zostało udzielone, pomimo pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały przez komisje rady. Tym samym na sesji obecni radni odrzucili pracę wcześniejszej Rady Gminy oraz Wójta Tadeusza Szklarza, którzy pracowali w roku 2018 dążąc do otwarcia drogi do referendum o odwołanie Wójt Karoliny Bardowskiej.

Na sesji nie został podjęty projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok. Blokując jednocześnie wszystkie zaplanowane inwestycje, które były zgłaszane przez mieszkańców gminy i samych radnych.
Nie zostaną zrealizowane zadania poprawiające bezpieczeństwo przeciwpożarowe, komunikacyjne oraz podnoszące standard życia mieszkańców Gminy. 
Rada Gminy odrzuciła realizację następujących zadań:
– opracowanie dokumentacji projektowych za nowe zadania inwestycyjne: budowa, modernizacja dróg, chodników, budowę oświetlenia, remonty świetlic wiejskich w Gminie, 
– dotacje na zabezpieczenie środków własnych dla OSP Zagrodno jako wkład własny do dofinansowania KSRG
– dotacje dla kościołów w Modlikowicach i Olszanicy
– dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu niezbędnego do transportu pracowników realizujących zadania statutowe.

– dotacja dla policji z przeznaczeniem na zwiększenie liczby patroli policji na terenie Gminy co miało poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, i o co wnosili sami radni! 
– remonty i budowę nowych placów zabaw
– montaż nowych hydrantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy! 
-dotacje dla mieszkańców z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pomimo zapewnień radnych o współpracy i pomocy w realizacji zaplanowanych ww. zadań, na sesji rada gminy głosował przeciwko mieszkańcom gminy.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ