Gmina
szachownica

Raport o stanie Gminy Zagrodno 2018

12 czerwca 2019r.

W 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy o samorządzie gminnym nakładając na Wójta Gminy obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim. Jak stanowią zapisy ustawy raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego. 

Niniejszy dokument jest zbiorem informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Zagrodno przetworzonych na potrzeby publikacji. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Raport o stanie Gminy przedstawiany będzie każdego roku Radzie Gminy oraz jej mieszkańcom. Dzięki niemu możliwa będzie ocena i analiza różnych zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Zagrodno.

Zakres niniejszego opracowania zawiera przekrój działalności Wójta Gminy w 2018 roku choć 
z całą pewnością nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Składam serdeczne wyrazy uznania 
i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.  

Zachęcam do wnikliwej lektury!

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ