Rodzina 500+

Program Rodzina „500 plus” w Zagrodnie

Gmina Zagrodno przystępuje do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Gminy Zagrodno   będzie zajmować się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie na podstawie złożonych wniosków:

  1. w formie papierowej : osobiście lub pocztą,
  2. drogą elektroniczną : za pośrednictwem portalu Emp@tia,platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej.

WAŻNE !

Wniosek składany jest w gminie zamieszkania. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Druk wniosku będzie można bezpłatnie uzyskać w GOPS Zagrodno lub pobrać go ze strony internetowejwww.zagrodno.eu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W 2016 r : od dnia wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić 1 kwietnia 2016 r; rodzic będzie miał trzy miesiące – do 30 czerwca 2016 r, aby złożyć wymagane dokumenty: jeśli dotrzyma tego terminu, otrzyma wyrównanie świadczenia za okres od 1 kwietnia; zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po

1 lipca br. spowoduje, że 500 zł będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

W 2017 r. i kolejnych latach wnioski będą składane co roku i przyjmowane od

1 sierpnia.

CZAS WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA

 

W pierwszym okresie jego przyznania – od wejścia ustawy w życie, czyli od

1 kwietnia br. do 30 września 2017 r.

W kolejnych okresach jego przyznawania – przez 12 miesięcy ,

od 1 października danego roku do 30 września następnego roku.

! Świadczenie będzie wypłacane w gotówce lub na konto. W przypadku gdy będzie marnotrawione lub wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, Gmina może je przyznać w formie rzeczowej lub opłacenia usług.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl

wniosek do pobrania

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ