Gmina
szachownica

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ZAGRODNO

12 lipca 2019r.

Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

   Termin składania Deklaracji na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami – do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 16.00.

Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ