Wybory Samorządowe 2018

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 24. września 2018r.

dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Załącznik:

Zagrodno informacja_o_komisjach

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAGRODNIE

Załącznik:

Obwieszczenie – skład komisji

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBWIESZCZENIE O OBWODACH

Wójt Gminy Zagrodno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik:

Obwieszczenie_o_obwodzie_022605

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Załącznik:

Obwieszcznie GKW z dn. 12.09.2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załącznik:

Wzór zgłoszenia – przeprowadzenie głosowania

Wzór zgłoszenia – ustalenie wyników głosowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik:

GKW w Zagrodnie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej – https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/index

INFORMACJA O MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH NA UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW

Informacja o wyznaczonych na terenie Gminy Zagrodno miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów w związku z zarządzonymi wyborami na dzień 21 października 2018r.

Informacja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJE KBW

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

               Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm. ) , uchwały nr XXXVIII.215.2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zagrodno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dz.Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 1790 ) ,zmienionej uchwałą nr XLI.238.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ( Dz.Urz. Woj. Doln. z 2018 r, poz. 3648 )

                                     podaje się do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.2018.1561) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik:

OBWIESZCZENIE – okręgi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE PKW

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. – zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy

2. Uchwała PKW z dnia 13.07.2018 r. – zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

3. Uchwała PKW z dnia 13.07.2018 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

4. Uchwała PKW z dnia 13.07.2018 r. – pomocnicze wykorzystanie techniki elektronicznej w wyborach

5. Komunikat Komisarza I z dnia 14.08.2018 r. – przymowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

6. Informacja PKW z dnia 13.08.2018 r. – tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji

7. Informacja PKW z dnia 13.08.2018 r. – tworzenie KWW tylko w jednym województwie

8. Informacja PKW z dnia 13.08.2018 r. – tworzenie KWW tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców

 

Strona PKW –  https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/index

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UCHWAŁY RADY GMINY

215_2018 – w sprawie podziału Gminy Zagrodno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbyradnych wybieranych w każdym okręgu.

216_2018 – w sprawie podziału Gminy Zagrodno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

238_2018 – zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zagrodno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ