Państwa pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostaną opublikowane pod formularzem kontaktowym.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby korzystania z zakładki „Mieszkaniec pyta – Wójt Gminy Odpowiada” na stronie internetowej Gminy Zagrodno. Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Zagrodno reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Zagrodno 52, kod pocztowy 59-516. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@zagrodno.eu Zostałem/łam poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Moje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z zakładki „Mieszkaniec pyta – Wójt Gminy Odpowiada ”. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Lista pytań i odpowiedzi:

Powrót na stronę główną >>

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ